Uddannelseslæger i praksis

Lidt om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen – der foregår dagligt supervision af uddannelseslæger i klinikken.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er, at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.