Tidsbestilling

Tidsbestilling foregår ved telefonisk henvendelse til receptionen ml. kl. 9-12:00, ved personlig fremmøde mellem

kl. 8-15:00 – eller via selvbetjening.

Ved behov for tid til attester eller 1 graviditetsundersøgelse ved lægen (denne ligger en uge efter 1 graviditetskontrol ved sygeplejersken), skal sekretæren altid kontaktes, da disse attester/undersøgelser tager længere tid end en alm. konsultation.

Ved tidsbestilling til børn via ”selvbetjening”, skal barnet altid oprettes selvstændigt i e-portalen. Børn uden nem-id skal oprettes af klinikken. Kontakt venligst sekretæren.

Ved akut opstået sygdom kontaktes klinikken telefonisk med henblik på vurdering.

Såfremt man er forhindret i at møde til aftalt konsultation, bedes klinikken kontaktes – og gerne dagen før.