Tidsbestilling

Tidsbestilling foregår ved telefonisk henvendelse til receptionen ml. kl. 9-12:00 eller ved personlig fremmøde mellem

kl. 8-14:00 – eller via selvbetjening.

Ved behov for tid til attester eller 1. graviditetsundersøgelse skal sekretæren altid kontaktes.

Ved tidsbestilling til børn via ”selvbetjening”, skal barnet altid oprettes selvstændigt i e-portalen.

Ved akut opstået sygdom kontaktes klinikken telefonisk med henblik på vurdering.

Der er afsat 10-15 min. minutter pr konsultation. Som udgangspunkt behandles én problemstilling – evt. flere – men kun hvis tiden tillader det.

Såfremt man er forhindret i at møde til aftalt konsultation, bedes klinikken kontaktes – og gerne dagen før.