Priser

Der findes en lang række privathonorarer for lægeerklæringer og attester inkl. attester til kørekort. Hør venligst i klinikken.

Nogle attester afregner vi direkte med kommuner og forsikringsselskaber og andre afholdes dig som patient selv, bl.a. lægeattest til kørekort, sygemeldinger, pillepas og nogle lægeerklæringer. Hvis din arbejdsgiver har bedt om sygemelding, får du pengene refunderet af arbejdsgiver bagefter.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

Se endvidere under rejsevaccinationer og priser