Priser

Der findes en lang række privathonorarer for lægeerklæring og attester incl. motorattester. Hør venligst i klinikken.

Nogle attester afregner vi direkte med kommuner og forsikringsselskaber og andre afholdes af patienten selv, bl.a. lægeattest til kørekort, sygemeldinger, pillepas og nogle lægeerklæringer, hvoraf nogle refunderes af arbejdsgiver derefter.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.

Se endvidere under rejsevaccinationer og priser