Pillepas

Et pillepas hjælper dig til at undgå svære situationer med din medicin på rejsen til udlandet. Se hvilken medicin og hvilke lande her

Pillepas udstedes af apoteket til rejser i Schengen samarbejdet. Læs mere her Apotekets hjemmeside.

Ved rejser uden for Schengen samarbejdet kan landet, der rejses til, kræve en lægeerklæring. Du kan spørge på det pågældende lands ambassade hvilken medicin der kræves dokumentation for. Denne lægeerklæring koster kr. 250,- da den ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

Normalt vil blodtryksmedicin, kolesterolmedicin og lignende ikke kræve nogle dokumenter.

Morfin, sovepiller, beroligende piller og måske ADHD medicin kan kræve dokumentation, forhør dig på det pågældende lands ambassade.