Henvisninger

Langt de fleste problemstillinger kan klares her i klinikken. Ind i mellem kan det dog være nødvendigt, at du henvises til en praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. Hvorvidt det er nødvendigt beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personlig fremmøde i klinikken. 

Har du fået en henvisning og har brug for at din sundhedsforsikring får den, kan du via sundhed.dk selv printe en kopi til din sundhedsforsikring. Har du brug for, at vi printer den til dig koster det kr. 50,- da det er en ydelse der ikke er dækket af den offentlige sygesikring.

Henvises du til behandling hos praktiserende speciallæge eller fysioterapeut, psykolog eller fodterapeut skal du selv bestille tid det pågældende sted.

Henvises du til behandling på et hospital vil du – i løbet af ca. 2 uger – blive indkaldt via E-Boks eller pr. brev.

OBS: der kræves ikke henvisning til øjenlæge og øre-, næse-, halslæge. Der kan du selv ringe og bestille tid uden forudgående konsultation ved din læge.